Hodnotitel555 Absolvent
Hodnotenia , Sledujúci 0

 pred 7 mesiacmi

Atribúty   A A A

CELKOVÉ HODNOTENIE A Vynikajúci odborník, ľudský prístup a vynikajúce prezentačné schopnosti, ktoré zaručovali, že každá hodina bola super a všetci sme sa na hodiny tešili. Jednoznačne najlepší vyučujúci na katedre ekológie.

Erik Hrabuša Študent
Hodnotenia , Sledujúci 0

 pred 7 mesiacmi

Atribúty   A A A

CELKOVÉ HODNOTENIE A Prednášky Doc. Hromadu sú veľmi zaujímavo podané. Veľmi oceňujem, že učiteľ dokáže spájať mnoho navonok nesúvisiacich faktov, ktoré ale celkovo dávajú zmysel a nový pohľad na vec. Predmety ako napr. ekológia vtákov, ekológia človeka , evolučná ekológia či nové trendy v ekológii boli rozhodne výživné s množstvom cenných faktov, informácií a zaujímavostí. Doc. Hromada disponuje vynikajúcimi vedomosťami a skúsenosťami, má zmysel pre humor a k študentom je maximálne ústretový. Hodiny vedie štýlom diskusie nie tým spôsobom, že si len odučí svoje a odchádza čo vnímam ako veľmi pozitívne kôli tomu, že udržuje záujem a pozornosť študentov.

Katarina Senajova Absolvent
Hodnotenia , Sledujúci 0

 pred 7 mesiacmi

Atribúty   D D D

CELKOVÉ HODNOTENIE D Počas prednášok pravidelne odchádza z triedy a študenti si majú opisovať učebnú látku z prezentácií. Témy jeho prednášok sú diskutabilné (na environmentalistike preberá vývoj človeka). Pri hodnotení sa zameriava na doplňujúce informácie z rôznych zdrojov vrátane prezentácií, ktoré sme v niektorých prípadoch ani nestihli opísať a určite nie na podstatné veci.

Zobraziť všetko