Anonym Absolvent
Hodnotenia , Sledujúci 0

 pred 2 mesiacmi

Atribúty   E A C

CELKOVÉ HODNOTENIE C Pani doktorka pokrýva veľký počet predmetov, má dokázateľné skúsenosti z praxe, čo sa odzrkadľuje aj na odbornosti prednášok. Jej cvičenia sú však nezaujímavé, väčšinou vykonávané dištančnou formou a jej celková participácia na vyučovaní je biedna. Nepôsobí zaujato k predmetom, ktoré vyučuje. Berie ich skôr ako povinnosť.

Anonym Absolvent
Hodnotenia , Sledujúci 0

 pred 2 mesiacmi

Atribúty   D FX E

CELKOVÉ HODNOTENIE E Veľmi slabá vyučujúca po všetkých stránkach. Z hľadiska odbornosti sú jej predmety žalostne pokryté. Počas jej prednášok absentujú jej vlastné výstupy, ktorými by mohla potvrdiť svoju odbornosť, na cvičeniach učí zo zastaralej literatúry a neprispôsobuje sa dynamickým trendom v grafickom odvetví. S tým súvisí aj jej strohý prejav, ktorý je učebnicový, avšak nie je podloženými žiadnymi adekvátnymi skúsenosťami z praxe. Množstvo študentov kvalitou svojich výstupov prevyšuje tie jej. Negatívne hodnotím aj jej prísny subjektívny prístup k výsledkom študentov.

Anonym Absolvent
Hodnotenia , Sledujúci 0

 pred 2 mesiacmi

Atribúty   A A A

CELKOVÉ HODNOTENIE A Striktná, no spravodlivá vyučujúca. Ako jedna z mála pristupuje k študentom s rovnakým merítkom. Jej odbornosť a pohotovosť je skvelá, implementuje do svojich predmetov zaujímavé zadania, ktoré sú v praxi využiteľné. Hľadá formy pochopenia ťažších termínov a úkonov v ekonomickom odvetí prostredníctvom praktických zadaní. Oceňujem jej spravodlivý a neústupný prístup.

Anonym Absolvent
Hodnotenia , Sledujúci 0

 pred 2 mesiacmi

Atribúty   A A A

CELKOVÉ HODNOTENIE A Všetky atribúty u pani doktorky hodnotím kladne. Jej odbornosť je nespochybniteľná, otázky študentov, ktoré ju prekvapili si doštudovala a objasnila na ďalšom cvičení. Jej prejav aj prístup bol po odbornej stránke skvelé. Je škoda, že sa pani doktorka nestala prístupnejšou aj po ľudskej stránke, resp. viac nevnikla do mediamatickej komunity. Z hľadiska odbornosti to ale chápem. Samozrejme, ďalšia skvelá vyučujúca, čo zanecháva z katedry super dojem.

Anonym Absolvent
Hodnotenia , Sledujúci 0

 pred 2 mesiacmi

Atribúty   B A C

CELKOVÉ HODNOTENIE B Pani docentka mala skutočne osobitý a najmä temperamentný prejav. Jej odbornosť však bola veľmi vysoká a prístup otvorený. Otvárala diskusie, učila argumentácii a uplatneniu logiky v medimatickej praxi naozaj briliantným spôsobom, hoci nie každý vedel jej prejav prekusnúť.

Anonym Absolvent
Hodnotenia , Sledujúci 0

 pred 2 mesiacmi

Atribúty   E D E

CELKOVÉ HODNOTENIE E Drvivá väčšina cvičení je riešená dištančnou formou. Na prednáškach si vyučujúci otvorí prezentácie a číta ich poprípade bezducho komentuje slajdy. Problémy so študentmi rieši zbŕklo. Pozitívne vnímam len angažovanosť v slovenskej literatúre.

Zobraziť všetko