Vysoká škola manažmentu VŠM CityUniversity
Vysoká škola manažmentu VŠM CityUniversity
Vysoká škola

Vysoká škola manažmentu VŠM CityUniversity
Bratislava

B

Základné informácie

Vysoká škola manažmentu je bezfakultnou vysokou školou a svojimi vzdelávacími programami nadväzuje na tradíciu poskytovania kvalitného vzdelania americkej City University of Seattle so sídlom v Seattle, štát Washington, USA. Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium podnikového manažmentu na VŠM sú akreditovanými študijnými programami a škola od roku 2017 ponúka aj rigorózne konanie (PhDr.). VŠM je súčasťou siete vysokých škôl na Slovensku a má zastúpenie v Slovenskej rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. VŠM ako prvá súkromná vysoká škola získala v roku 2007 prestížne hodnotenie Európskej asociácie univerzít (European University Association) a v roku 2012  značku Diploma Supplement Label (Dodatok k diplomu), ktorú udeľuje Európska komisia. Zriadením Vysokej školy manažmentu v Trenčíne sa začal proces inštitucionálno-organizačnej diverzifikácie vysokého školstva v Slovenskej republike. Vytvoril sa sektor súkromného vysokého školstva ako alternatíva verejnému vysokému školstvu. Zvýšila sa dostupnosť k vysokoškolskému vzdelaniu, a to nad rámec verejných prostriedkov na vysokoškolské vzdelávanie. Z hľadiska regionálneho rozvoja sa spolupráca medzi mestom Trenčín a zriaďovateľom Vysokej školy manažmentu v Trenčíne, City University of Seattle datuje od roku 1991, kedy nastúpili na bakalárske štúdium podnikového manažmentu prví študenti. Vysoká škola manažmentu pôsobí v Trenčíne a v Bratislave.  City University of Seattle, so sídlom v štáte Washington, USA je akreditovaná Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU), pričom v roku 1992 bola americká akreditácia rozšírená aj pre pobočku školy na Slovensku. NWCCU počas svojich návštev Slovenska potvrdila akreditáciu City University of Seattle pre programy na Slovensku. City University of Seattle pokračuje v zmluvnej spolupráci s Vysokou školou manažmentu pri rozvoji jej vzdelávacích programov, zabezpečovaní zahraničných študijných stáží, výmene pedagógov, v realizácii spoločných vedecko-výskumných projektov a konferencií. Po úspešnom absolvovaní štúdia na Vysokej škole manažmentu a získaní diplomu môže študent navyše, na základe spolupráce so City University of Seattle po absolvovaní stanoveného počtu rozdielových skúšok získať aj diplom akreditovaný v USA, ktorý mu udelí City University of Seattle.
Zobraziť viac

Učitelia

words.departments

Napíšte nám

Vysoká škola manažmentu VŠM CityUniversity
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

Tel..:  + 421 2 682 04 501
Web:  fa.stuba.sk

Napíšte nám