Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Vysoká škola

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Prešov

0

Základné informácie

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Svoju činnosť začala na základe udelenia Štátneho súhlasu vládou SR uznesením č. 639 zo dňa 24. augusta 2005 s účinnosťou od 25. augusta 2005. Poslaním vysokej školy je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky a spoločenských vied a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Cestou ponuky kvalitných, relevantných, atraktívnych a flexibilných študijných programov vytvára v Prešove vzdelávaciu inštitúciu pre objavovanie internacionálnej a interdisciplinárnej dimenzie podnikania.
Zobraziť viac

Učitelia

words.departments

Napíšte nám

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo námestie 3951/1, 080 01 Prešov

Tel..:  +421 51 758 17 97
Web:  

Napíšte nám