Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
Vysoká škola

Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
Sládkovičovo

B

Základné informácie

Vysoká škola Danubius v Sládkovičove tento rok vstúpila do druhej desaťročnice svojej pôsobnosti na slovenskom poli vysokoškolského vzdelávania. V súčasnosti má tri fakulty – právnickú fakultu, fakultu sociálnych štúdií a fakultu verejnej politiky a verejnej správy.  Vysoká škola má akreditované tieto študijné odbory – právo, verejná politika a verejná správa, medzinárodné vzťahy a sociálna práca. Našou filozofiou je poskytovať študentom kvalitné vzdelávanie na štandardnej európskej úrovni, lebo si uvedomujeme, že v súčasnosti je finančná situácia našej mládeže zložitá a mnohým vo vzdelávaní často bránia práve enormné náklady spojené s platením ubytovania a stravného mimo svojho rodinného zázemia. Súčasné výdobytky vedy a techniky už v plnej miere umožňujú, aby mládež nemusela odchádzať za štúdiom stovky kilometrov a na vysokej úrovni získavala vzdelanie prostredníctvom e-learningového, dištančného a externého štúdia, prípadne prostredníctvom konzultačného strediska vo Vrútkach. Škola prichádza aj s ponukou sociálneho podporného programu, v rámci ktorého prijme 10 študentov z radov sociálne odkázaných študentov na finančnú pomoc, ktorí budú mať u nás štúdium bezplatné. K získaniu bezplatného štúdia k prijímaciemu pohovoru doložia požadovanú dokumentáciu, zoznam ktorej je zverejnený na internetovej stránke školy. Naša vysoká škola si uvedomuje, že je potrebné poskytovať vzdelávanie aj mládeži zo sociálne slabších rodín, medzi ktorými je obrovský vzdelanostný potenciál a o ktorý náš štát zbytočne prichádza. O vysokej úrovni vzdelávania na VŠD svedčí aj celý rad možností štúdia v zahraničí, prostredníctvom štipendijných programov ako napríklad Erasmus+ a Ceepus. Naša škola má širokú medzinárodnú spoluprácu a pripravuje aj možnosť získania dvojitých diplomov v zahraničí a v rámci poskytovaných študijných odborov má tak v rámci bakalárskeho ako aj magisterského štúdia neobmedzené práva v rámci akreditácie vysokých škôl. Samozrejmosťou je vydávanie dvojjazyčného diplomu pre lepšie uplatnenie našich absolventov v zahraničí.  VŠD je vysokou školou, kde sa v plnej miere akceptuje kolegiálny, a vysoko profesionálny prístup. Vo vzdelávacom procese  sa uplatňujú najmodernejšie vyučovacie metódy, ktoré sú podporované súčasnými výdobytkami vedy a techniky. Náš pedagogický a akademický tím pracovníkov je dostatočne skúsený a preverený prácou na mnohých slovenských, ale aj zahraničných vzdelávacích inštitúciách.
Zobraziť viac

Učitelia

Fakulty

Napíšte nám

Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
Richterova č. 1171, 925 21 Sládkovičovo

Tel..:  +421 31 773 28 11
Web:  fpjj.vsdanubius.sk

Napíšte nám