Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Vysoká škola

Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Bratislava

B

Základné informácie

Sme jedinou súkromnou školou univerzitného charakteru na Slovensku. Ponúkame kvalitné trojstupňové štúdium na piatich fakultách a to až v dvadsiatich akreditovaných programoch. Od svojho vzniku v roku 2004 naše štúdium absolvovalo vyše 12 000 študentov. Vďaka širokej ponuke predmetov, špičkovému vybaveniu a výberu tých najkvalitnejších pedagógov a odborníkov z praxe, sa nám na PEVŠ darí vychovávať absolventov, ktorí sú prakticky pripravení na vykonávanie svojich budúcich povolaní. Na každej z piatich fakúlt praktizujeme moderný spôsob výučby, ktorý zahŕňa individuálny prístup aj atraktívne špecializácie, či profesionálne stáže. Dôraz kladieme na medzinárodný aspekt vzdelávania. Vďaka týmto prístupom sa nám darí napĺňať náš cieľ – stať sa centrom moderného vzdelávania na Slovensku. Aj vďaka stabilnému zázemiu a aktívnej spolupráci s renomovanými inštitúciami, sme ideálnou voľbou pre váš rozbeh do kariérneho života. Na PEVŠ nájdete päť fakúlt, ktoré vznikali postupne ako reakcia na požiadavky trhu vzdelávania. V poradí: Fakulte práva (r. 2004), Fakulta ekonómie a podnikania (r. 2005), Fakulta masmédií (r. 2007), Fakulty informatiky (r. 2009), Fakulta psychológie (r. 2011). V súčasnosti máme na PEVŠ, ako jediná súkromná vysoká škola na Slovensku, priznané práva doktorandského stupňa štúdia (PhD.). Sme oprávnení uskutočňovať rigorózne, habilitačné a vymenúvacie konanie profesorov. Ako člen Akademického holdingu, ktorý predstavuje spoločenstvo vysokých škôl na Slovensku a v Českej republike, sme na PEVŠ prepojení s aktivitami ostatných členov (Vysoká škola obchodní v Prahe a Vysoká škola podnikání a práva v Ostrave a Prahe). Toto prepojenie vytvára potenciál pre spoločnú organizáciu štúdia či podujatí.  Sme členom koncernu Prosperita holding, investičnej skupiny s viac než dvadsaťročnou tradíciou. Ide o jednu z TOP najväčších rodinných spoločností v Českej republike. Do portfólia priemyselného holdingu patrí okrem iného tiež niekoľko významných tovární (Toma, Energoaqua, Karoseria) a fond Prosperita – OPF globální. Členstvo v Prosperite nám zabezpečuje stabilitu a posúva naše pôsobenie na medzinárodnú úroveň aj v rámci investičného a kapitálového trhu.
Zobraziť viac

Učitelia

Fakulty

Napíšte nám

Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Tel..:  +421 904 459 000
Web:  paneurouni.com/prava

Napíšte nám