Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Bratislava

B

Základné informácie

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je umelecká vzdelávacia inštitúcia s trvalou pozíciou a vysokou prestížou medzi slovenskými vysokými školami a fakultami s umeleckým zameraním. Je školou s výrazným podielom umeleckej a vedeckovýskumnej činnosti a perspektívne sa rozvíjajúcej medzinárodnej spolupráce predovšetkým v rámci európskeho vzdelávacieho, umeleckého a výskumného priestoru. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave patrí medzi najväčšie a najstaršie slovenské inštitúcie poskytujúce vysokoškolské vzdelanie s umeleckým zameraním v rozmanitých študijných programoch. Počas viac ako šiestich desaťročí si postupne vybudovala silné postavenie medzi umeleckými školami v stredoeurópskom regióne, pričom si kontinuálne upevňuje svoju pozíciu v rámci krajín Európskej únie. Napriek tomu, že počas svojej existencie bola konfrontovaná s mnohými zmenami, vrátane rôznych ideologických tlakov, nestratila svoj progresívny charakter, čo platí predovšetkým pre obdobie posledných vyše dvadsiatich rokov, keď si jednoznačne udržiavala pozíciu poprednej výtvarnej vysokej školy.
Zobraziť viac

Učitelia

words.departments

Napíšte nám

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava

Tel..:  +421 2 5942 8500
Web:  

Napíšte nám