Trnavská univerzita v Trnave
Trnavská univerzita v Trnave
Vysoká škola

Trnavská univerzita v Trnave
Trnava

B

Základné informácie

Učitelia

Fakulty

Internáty

Napíšte nám

Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

Tel..:  +421 33 5939 111
Web:  ff.truni.sk

Napíšte nám