Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Vysoká škola

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Nitra

B

Základné informácie

Učitelia

Fakulty

Internáty

Napíšte nám

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Tel..:  +421 37 641 4111
Web:  www.tf.uniag.sk

Napíšte nám