Ekonomická univerzita v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave
Vysoká škola

Ekonomická univerzita v Bratislave
Bratislava

B

Základné informácie

Začiatok vzniku školy sa datuje od októbra 1940, kedy obchodné a priemyselné komory – bratislavská, banskobystrická a prešovská zriadili súkromnú Vysokú obchodnú školu v Bratislave (VOŠ), ktorej vláda udelila právo verejnosti.Vznik vysokej školy ekonomického zamerania na Slovensku si vynútila skutočnosť, že v roku 1939 medzi zatvorenými českými vysokými školami bola aj Vysoká škola obchodná v Prahe, na ktorej získavali ekonomické vzdelanie i slovenskí študenti. Vysoká obchodná škola v Bratislave existovala do konca školského roka 1944/45. Nariadením Slovenskej národnej rady č. 34/1945 SB.n.SNR bola škola poštátnená a premenovaná na Slovenskú vysokú školu obchodnú. Od roku 1949 bol tento názov zmenený na Vysoká škola hospodárskych vied. Vládnym nariadením č. 40/1952 sa upravil názov školy na Vysoká škola ekonomická (VŠE). Na základe zákona č. 292/1992 Zb. SNR zo dňa 28.4.1992 bol tento názov zmenený na Ekonomická univerzita v Bratislave.
Zobraziť viac

Učitelia

Fakulty

Internáty

Napíšte nám

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5

Tel..:  +421 2 6729 1111
Web:  fpm.euba.sk

Napíšte nám