Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave
Vysoká škola

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave
Bratislava

0

Základné informácie

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (Bratislava International School of Liberal Arts – BISLA) so sídlom v Bratislave získala štátny súhlas na svoje pôsobenie a akreditáciu bakalárskeho štúdia v odbore politológia v júni 2006 a svoju činnosť zahájila v septembri 2006. Politické vedy sa na BISLA študujú v nadväznosti na široké spektrum sociálnych a humanitných vied: filozofiu, sociálnu antropológiu, históriu, sociológiu a teóriu umenia. Zároveň s BISLA vznikol aj Bratislavský inštitút humanistiky, n.o. (BIH), ktorý organizuje verejné diskusie a prednášky o kľúčových intelektuálnych, sociálnych a politických záležitostiach Slovenska i Európy. Prípravy k založeniu BISLA trvali celé desaťročie, keďže zakladatelia pôsobili v občianskom združení Výberový vzdelávací spolok (VVS). Od roku 1996 VVS vytvoril širokú sieť akademických aj neakademických odborníkov, ktorí zabezpečovali výučbu a školiteľský systém v trojročnom doplnkovom vzdelávacom programe, určenom pre talentovaných a motivovaných študentov slovenských vysokých škôl. Tento doplnkový vzdelávací program sa vyhýbal tradícii úzkej špecializácie, charakteristickej pre pregraduálne vzdelávanie v celej strednej a východnej Európe. Od roku 2002 VVS založil program pre rómskych vysokoškolských študentov, s cieľom pomôcť prekonať izoláciu a marginalizáciu tejto menšiny. V roku 2006 rómski študenti VVS založili svoj vlastný časopis AMENCA, ktorý je prvý rómskym študentským časopisom na svete. VVS od roku 1996 vydáva aj slovensko-anglický časopis Kritika&Kontext, v ktorom publikujú slovenskí aj zahraniční odborníci, debatujúci o súčasných intelektuálnych záležitostiach. BISLA má ambíciu byť malou vysokou školou, pokiaľ ide o počet študentov a vyučujúcich. Zdroje pre svoju činnosť získava z grantov, školného a iných súkromných príspevkov. Študenti BISLA sú prevažne slovenskými občanmi, ale záujemcovia o štúdium zo zahraničia sú rovnako vítaní. Polovica študijného programu je vyučovaná v anglickom jazyku a polovica v slovenskom jazyku, s cieľom pripraviť absolventov BISLA na pokračovanie vo vzdelávaní tak na Slovensku, ako aj kdekoľvek v zahraničí, alebo aj na pracovné pozície, ktoré si vyžadujú bakalárske vzdelanie. Študijný program je založený na seminároch v malých skupinách, prednáškach a na školiteľskom (tútorskom) systéme, ako aj na získaní praxe ešte počas štúdia. Hlavný dôraz sa kladie na ustavičné intelektuálne interakcie medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a vyučujúcimi, tak počas výučby, ako aj mimo nej. BISLA ako vysoká škola a ako intelektuálna komunita zároveň pôsobí v oblasti vedeckého výskumu a vedeckej publikačnej činnosti.
Zobraziť viac

Učitelia

words.departments

Napíšte nám

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave
Grösslingova 53, 811 09 Bratislava

Tel..:  +421 2 5923 4311
Web:  

Napíšte nám