Prihlásiť sa
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií ,
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií ,
Katedra

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta

A

Učitelia A
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií sa skladá z dvoch oddelení: z Oddelenia bankovníctva a medzinárodných financií a z Oddelenia medzinárodných financií. V rámci zamerania pedagogickej činnosti katedra zabezpečuje výučbu predovšetkým v troch kľúčových smeroch, a to v oblasti bankovníctva, finančných trhov a v oblasti meny a menovej politiky. V neposlednom rade je to aj oblasť medzinárodných financií, dohľadu nad finančným trhom a ďalšie oblasti súvisiace s bankovým a finančným sektorom.

Vedecko-výskumná činnosť je rozsiahla a orientuje sa na široké spektrum výskumu v oblasti menovej politiky, bankovníctva, finančných trhov ako aj medzinárodných financií. Učitelia katedry sa podieľali na viacerých formách výskumnej činnosti, a to v rámci medzinárodného výskumu PHARE, medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, v rámci grantových projektov VEGA, KEGA a inštitucionálnych výskumných projektov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Výsledky výskumnej činnosti učitelia katedry prezentovali na mnohých domácich ako aj zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách a publikovali vo forme príspevkov v zborníkoch z konferencií a článkov v odborných a vedeckých časopisoch. Katedra zapracovala výsledky výskumu do pedagogického procesu a do vzdelávacích programov organizovaných hospodárskou praxou.

 

link: http://nhf.euba.sk/sk/katedry/katedra-bankovnictva-a-medzinarodnych-financii

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Dolnozemská cesta 3736/1C, 851 04 Petržalka

Tel. č. : +42126729 1221
Web:   nhf.euba.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.