Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Katedra

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Ekonomická univerzita v Bratislave  •  Národohospodárska fakulta

0

Základné informácie

charakteristika: Katedra bankovníctva a medzinárodných financií sa skladá z dvoch oddelení: z Oddelenia bankovníctva a medzinárodných financií a z Oddelenia medzinárodných financií. V rámci zamerania pedagogickej činnosti katedra zabezpečuje výučbu predovšetkým v troch kľúčových smeroch, a to v oblasti bankovníctva, finančných trhov a v oblasti meny a menovej politiky. V neposlednom rade je to aj oblasť medzinárodných financií, dohľadu nad finančným trhom a ďalšie oblasti súvisiace s bankovým a finančným sektorom. Vedecko-výskumná činnosť je rozsiahla a orientuje sa na široké spektrum výskumu v oblasti menovej politiky, bankovníctva, finančných trhov ako aj medzinárodných financií. Učitelia katedry sa podieľali na viacerých formách výskumnej činnosti, a to v rámci medzinárodného výskumu PHARE, medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, v rámci grantových projektov VEGA, KEGA a inštitucionálnych výskumných projektov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Výsledky výskumnej činnosti učitelia katedry prezentovali na mnohých domácich ako aj zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách a publikovali vo forme príspevkov v zborníkoch z konferencií a článkov v odborných a vedeckých časopisoch. Katedra zapracovala výsledky výskumu do pedagogického procesu a do vzdelávacích programov organizovaných hospodárskou praxou.   link: http://nhf.euba.sk/sk/katedry/katedra-bankovnictva-a-medzinarodnych-financii
Zobraziť viac

Učitelia