Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
Katedra

Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
Ekonomická univerzita v Bratislave  •  Národohospodárska fakulta

0

Základné informácie

charakteristika: Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (KAIaVT) má na fakulte dôležité miesto vo výučbe základov informatiky. Konkrétne ide o kompletné vzdelanie tzv. tretej gramotnosti, t. j. získanie vedomostí, zručností a návykov vo využívaní operačného systému MS Windows a kancelárskeho balíka MS Office. Rozsah nadobudnutých poznatkov umožňuje získať na pôde Národohospodárskej fakulty medzinárodne uznávaný certifikát – ECDL (european computer driving licence). Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (KAIaVT) má na fakulte dôležité miesto vo výučbe základov informatiky. Konkrétne ide o kompletné vzdelanie tzv. tretej gramotnosti, t. j. získanie vedomostí, zručností a návykov vo využívaní operačného systému MS Windows a kancelárskeho balíka MS Office. Rozsah nadobudnutých poznatkov umožňuje získať medzinárodne uznávaný certifikát – ECDL (european computer driving licence).   link: http://nhf.euba.sk/sk/katedry/katedra-aplikovanej-informatiky-a-vypoctovej-techniky
Zobraziť viac

Učitelia