Ústav dizajnu a výtvarných disciplín
Ústav dizajnu a výtvarných disciplín
Katedra

Ústav dizajnu a výtvarných disciplín
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave  •  Fakulta architektúry

0

Základné informácie

Základnou úlohou ústavu je rozvíjanie kreativity študentov v celom procese výchovy budúceho tvorivého dizajnéra, t.j. aby študent dostal čo najkomplexnejšie informácie z oblasti humanitných a technických vied, naučil sa používať výtvarné výrazové prostriedky, bol manuálne zručný a mal maximálnu možnosť rozvíjať svoju tvorivosť. Ústav ďalej pôsobí v oblasti videotvorby, fotografie a moderných multimédií.   link: http://www.fa.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-dizajnu-a-vytvarnych-disciplin.html?page_id=1569
Zobraziť viac

Učitelia