Ústav urbanizmu a územného plánovania
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Katedra

Ústav urbanizmu a územného plánovania
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave  •  Fakulta architektúry

0

Základné informácie

Pedagogická činnosť ústavu je ťažiskovo zameraná na urbanistickú tvorbu predovšetkým na zonálnej a sídelnej úrovni, na teoretické a metodologické otázky urbanizmu s dôrazom na urbanistickú tvorbu, na problematiku urbanistickej kompozície a rekonštrukcie, na oblasť dejín urbanizmu, na metodiku a techniku spracovania územných plánov zón a obcí a na legislatívne aspekty územného plánovania a povoľovania stavieb.   link: http://www.fa.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-urbanizmu-a-uzemneho-planovania.html?page_id=1572
Zobraziť viac

Učitelia