Ústav interiéru a výstavníctva
Ústav interiéru a výstavníctva
Katedra

Ústav interiéru a výstavníctva
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave  •  Fakulta architektúry

0

Základné informácie

Celková charakteristika interiérového navrhovania je charakterizovaná komplexným tvorivým procesom; začínajúc tzv. libretom (filozofiou návrhu), typologickou prípravou, štúdiom noriem, pokračujúc kompozičným zámerom. Interiérové prezentácie môžu byť spracované formou interiérových štúdií až  po jednoduchší projekt interiéru, v ktorých študent rieši jednotlivé činitele a prvky interiéru.   link: http://www.fa.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-interieru-a-vystavnictva.html?page_id=1573
Zobraziť viac

Učitelia