Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Katedra

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave  •  Fakulta architektúry

0

Základné informácie

Vyústenie odborno-pedagogického pôsobenia v 1. stupni je v predmetovej súčasti 1. štátnej skúšky s názvom „Teória a navrhovanie konštrukcií pozemných stavieb“, v 2. stupni štúdia je  pôsobenie ústavu v rámci ŠP Architektúra so zameraním uplatnenie a prezentáciu konštrukcií v architektúre budov a inžinierskych stavieb s dôrazom na kontext prostredia a progres  techniky.   link: http://www.fa.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-konstrukcii-v-architekture-a-inzinierskych-stavieb.html?page_id=1574
Zobraziť viac

Učitelia