Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Katedra

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave  •  Fakulta architektúry

0

Základné informácie

Pôsobnosť ústavu zahŕňa oblasť dejín svetovej a domácej architektúry a urbanizmu, zaoberá sa otázkami teórie a filozofie architektúry, ochranou kultúrneho dedičstva, obnovou architektonických pamiatok, ako i novou tvorbou v historickom prostredí.   link: http://www.fa.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-dejin-a-teorie-architektury-a-obnovy-pamiatok.html?page_id=1575
Zobraziť viac

Učitelia