Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Katedra

Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave  •  Fakulta architektúry

0

Základné informácie

Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry  má ťažiskovú náplň v architektonickej tvorbe z hľadiska environmentálnych a ekologických princípov, zaoberá sa vzťahom architektúry a prostredia. S tým súvisí aj použitie alternatívnych stavebných technológií a alternatívnych stavebných materiálov. Tieto zložky sa vyučujú na jednotlivých predmetoch zamerania ústavu.   link: http://www.fa.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-ekologickej-a-experimentalnej-architektury.html?page_id=1576
Zobraziť viac

Učitelia