Ústav architektúry obytných budov
Ústav architektúry obytných budov
Katedra

Ústav architektúry obytných budov
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave  •  Fakulta architektúry

0

Základné informácie

Z hľadiska potrieb praxe považujeme segment bývania za jeden  z podstatných a ťažiskových a preto orientujeme koncepciu výuky – predovšetkým ateliérových zadaní,  na previazanie s reálnymi úlohami praxe. Teoretické  predmety  ústavu sú zamerané na vytvorenie  komplexného vedomostného zázemia.   link: http://www.fa.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-architektury-obytnych-budov.html?page_id=2536
Zobraziť viac

Učitelia