Základné informácie

Oddelenie jazykov zabezpečuje výučbu týchto jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk. Obsahom vyučovania jazyka je rozvoj všeobecných jazykových zručností so zameraním na špecifické využitie angličtiny ako prostriedku komunikácie vo vede a technike, na získanie informácií a prezentáciu vlastného výskumu, výrobku, atď.
Zobraziť viac

Učitelia