Prihlásiť sa

Základné Informácie

Oddelenie jazykov zabezpečuje výučbu týchto jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk. Obsahom vyučovania jazyka je rozvoj všeobecných jazykových zručností so zameraním na špecifické využitie angličtiny ako prostriedku komunikácie vo vede a technike, na získanie informácií a prezentáciu vlastného výskumu, výrobku, atď.

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Oddelenie jazykov
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Tel. č. : +421 2 529 230 11
Web:   fchpt.stuba.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.