Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Katedra

Základné informácie

Absolvent sa naučí pracovať s papierom a toto dokáže využiť v oblasti návrhov a výroby tlačových médií a potlačených obalov (uplatnenie: reklamné a propagačné agentúry, vydavateľstvá, polygrafický a obalový priemysel). Ovláda postupy reprodukcie farieb klasickej a digitálnej fotografie, reprodukcie farieb v elektronických a tlačových médiách (uplatnenie: reklamné a propagačné agentúry, vydavateľstvá, štúdia…). Vie pracovať s textovo-obrazovými dokumentmi a publikovať ich v rôznych médiách a rôznymi technikami (uplatnenie: reklamné a propagačné agentúry, vydavateľstvá, štúdia, film, TV, reprocentrá, tlačiarne…).   link: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-polymernych-materialov/oddelenie-polygrafie-a-aplikovanej-fotochemie.html?page_id=1808
Zobraziť viac

Učitelia