Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIRP)
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIRP)
Katedra

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIRP)
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave  •  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

0

Základné informácie

OIRP zabezpečujeme pedagogickú, vedecko-výskumnú a hospodársku činnosť v oblastiach: modelovanie, identifikácia, optimalizácia a riadenie procesov chemickej a potravinárskej technológie navrhovanie a projektovanie, meranie a zber údajov, procesná automatizácia a vizualizácia informatizácia, informačné technológie   link: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/index.php?menu=2&submenu=2&part=0&page_id=9
Zobraziť viac

Učitelia