Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Katedra

Základné informácie

OEI sa špecializuje na výchovu inžinierov a doktorandov s hlavným dôrazom kladeným na: technológiu vody (čistenie komunálnych a priemyselných odpadových vôd, úprava vody, spracovanie kalov), technológiu ochrany ovzdušia, spracovanie a nakladanie s odpadmi, technológie produkcie bioplynu, environmentálny monitoring a manažment, environmentalistiku a ekológiu, ochranu pôdy a radiačnú ochranu.   link: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-chemickeho-a-environmentalneho-inzinierstva/oddelenie-environmentalneho-inzinierstva.html?page_id=2498
Zobraziť viac

Učitelia