Prihlásiť sa

Základné Informácie

Fyzika je pre technické vzdelanie jednou zo základých prírodovedných disciplín a dnes, keď fyzikálne metódy sú neoddeliteľnou súčasťou chemického výskumu, vystupuje interdisciplinárne postavenie chemickej fyziky zvlášť výrazne na tejto fakulte, ktorej poslaním je chemické a súčasne aj inžinierske vzdelávanie.

 

link: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-fyzikalnej-chemie-a-chemickej-fyziky/oddelenie-chemickej-fyziky.html?page_id=2764

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Oddelenie chemickej fyziky
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Tel. č. : +421 2 529 230 11
Web:   fchpt.stuba.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.