Základné informácie

Popri základnom štúdiu vychovávame aj absolventov v špecializovanom štúdiu, kde sa rozvíja ich abstraktné myslenie, na čo má fyzikálna chémia veľmi dobré predpoklady. Profil nášho absolventa spĺňa náročné kritériá na teoretickú chémiu, ale aj jej praktické aplikácie.   link: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-fyzikalnej-chemie-a-chemickej-fyziky/oddelenie-fyzikalnej-chemie.html?page_id=2763
Zobraziť viac

Učitelia