Oddelenie potravinárskej technológie
Oddelenie potravinárskej technológie
Katedra

Základné informácie

Absolventi sa uplatňujú ako technológovia, prevádzkoví inžinieri, riadiaci pracovníci v cukrovarníckom, mlynsko-pekárenskom, škrobárenskom, krmovinárskom, konzervárenskom, mäsovom, hydinárskom, mraziarenskom, mliekarenskom, tukárskom a kozmetickom priemysle, ďalej v závodoch pridružených výrob, v kontrolných potravinárskych a zdravotníckych laboratóriách, vo veľkých obchodných spoločnostiach a distribučných zariadeniach   link: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-biotechnologie-a-potravinarstva/oddelenie-potravinarskej-technologie.html?page_id=2406
Zobraziť viac

Učitelia