Oddelenie biochémie a mikrobiológie
Oddelenie biochémie a mikrobiológie
Katedra

Základné informácie

Činnosť Oddelenia biochémie a mikrobiológie FCHPT STU je integrálnou súčasťou pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na fakulte   link: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-biochemie-vyzivy-a-ochrany-zdravia/oddelenie-biochemie-a-mikrobiologie.html?page_id=1815

Učitelia