Základné informácie

Je jediným pracoviskom na Slovensku zameraným komplexne na výchovu nových vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v celej uvedenej oblasti, a to hlavne so zameraním na silikátovú chémiu. Pracovisko sa dlhodobo aktívne podieľa budovaní, rozvoji a inovácii mnohých významných výrobných organizácií v silikátovom priemysle, ako aj ich vedecko-výskumnej základne.   link: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-anorganickej-chemie-technologie-a-materialov/oddelenie-keramiky-skla-a-cementu.html?page_id=1797
Zobraziť viac

Učitelia