Oddelenie anorganickej technológie
Oddelenie anorganickej technológie
Katedra

Základné informácie

Na oddelení sa kladie dôraz na hlboké teoretické základy absolventa katedry a na samostatnú tvorivú prácu študentov na výskumných projektoch. Poslucháči oddelenia majú možnosť aj aktívne sa podieľať na projekte ERASMUS / SOKRATES, v rámci ktorého môžu časť diplomovej práce realizovať na Technickej univerzite v Münsteri, NSR.   link: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-anorganickej-chemie-technologie-a-materialov/oddelenie-anorganickej-technologie.html?page_id=1796
Zobraziť viac

Učitelia