Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Katedra

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave  •  Fakulta elektrotechniky a informatiky

0

Základné informácie

Hlavným poslaním ústavu je integrovať a tvorivým spôsobom rozvíjať príbuzné a obsahovo súvisiace vzdelávacie, vedecké, výskumné a vývojové a iné odborné aktivity. Ústav odborne garantuje predmety výučby, ktoré zabezpečuje v rámci akreditovaných študijných programov uskutočňovaných na Slovenskej technickej univerzite.   link: http://www.ujfi.fei.stuba.sk/
Zobraziť viac

Učitelia