Katedra fyziky
Katedra fyziky
Katedra

Základné informácie

Katedra zabezpečuje výučbu fyziky na všetkých študijných odboroch. Na doktorandskom štúdiu zabezpečuje semináre z fyziky vo vedných odboroch teória a konštrukcie pozemných stavieb, technológia stavieb a geodézia a kartografia.   link: http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-fyziky.html?page_id=2668
Zobraziť viac

Učitelia