Prihlásiť sa
Katedra matematiky ,
Katedra matematiky ,
Katedra

Základné Informácie

charakteristika:

Pri poslednom hodnotení vedeckovýskumnej činnosti akreditačnou komisiou získala Katedra matematiky Fakulty prírodných vied UMB najvyššie možné ohodnotenie „A“ (http://www.akredkom.sk/zapis/444fo/priloha5.pdf, str.40). Členovia katedry sa orientujú na výskum v rôznych ob­las­tiach matematiky (dynamické systémy, informačno-teoretické metódy v matematickej štatistike, kombinatorika a teória grafov, teória fuzzy množín, teória pravdepodobnosti, algebra, teória vyučovania matematiky a iné). Výskum má medziná­rodnú úroveň, vďaka čomu sú naši pracovníci pozývaní na pracovné pobyty a na zahraničné vedecké konferencie. Naše pracovisko je jedným z partnerov projektu Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov.

 

link: http://mathematics.fpv.umb.sk/

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra matematiky
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Tel. č. : +421/48 413 8276
Web:   fpv.umb.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.