Prihlásiť sa

Základné Informácie

charakteristika:

Katedra chémie sa v posledných rokoch podieľala na projektoch ako napríklad: „Tvorba vzdelávacích modulov v rámci špecializácie Environmentálna chémia“ - Leonardo da Vinci, „Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov“ - TEMPUS Phare, „Fullereny a ich význam pre výučbu chémie“ či „Počítačové modely molekulárnych štruktúr vo výučbe chémie“„Informačné technológie v školskom prírodovednom experimentovaní“. V súčasnosti sú pracovníci katedry riešiteľmi a spoluriešiteľmi projektov KEGA, VEGA, VUGA a tiež výskumných úloh v kooperácii so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave.

Katedra chémie spolupracuje s Ústavom teórie a dejín vied v Banskej Štiavnici.

 

link: http://www.fpv.umb.sk/kat/kch/

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra chémie
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Tel. č. : +421/48 413 8276
Web:   fpv.umb.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.