Katedra biológie a ekológie
Katedra biológie a ekológie
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Katedra poskytuje študentom vzdelanie v odbore Učiteľstvo akademických predmetov a v odbore Synekológia. V oboch odboroch máme plne akreditované bakalárske aj magisterské štúdium. Katedra má priznané právo v uvedených odboroch konať rigorózne skúšky a udeľovať tituly RNDr., resp. PaedDr.   link: http://www.fpv.umb.sk/bioeko/
Zobraziť viac

Učitelia