Katedra cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie
Katedra cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie
Katedra

Katedra cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  •  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

0

Základné informácie

charakteristika: Úlohou disciplíny medzinárodná komunikácia je vytvorenie a upevnenie vedomostí, zručností a metodických postupov študentov tak, aby boli schopní uplatniť svoje vedecké poznatky zo študovaných odborov pri porozumení svetového diania v rámci medzinárodných vzťahov, politológie i politických systémov. Spojenie interdisciplinárnych vedomostí, kriticky reflektované skúsenosti zo zahraničia a komunikačné zručnosti majú vytvoriť základ kompetencie v medzinárodných situáciách   link: http://www.fpvmv.umb.sk/kmk/
Zobraziť viac

Učitelia