Prihlásiť sa

Základné Informácie

charakteristika:

Katedra bola založená na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, dňa 1.6. 2007. Základným zmyslom, obsahom a cieľom katedry je poskytnúť študentom poznatky o bezpečnostných teóriách, štúdiách a koncepciách. Hlavný dôraz je položený na objasňovanie bezpečnosti súčasného sveta, teoreticko-metodologických východísk skúmania a štúdia novej teórie bezpečnosti, bezpečnostnej politiky NATO, EÚ a SR. Katedra sa spolupodieľa na kreovaní odborného profilu študentov v odbore medzinárodné vzťahy a v programe európske štúdiá, politológia a verejná politika a verejná správa systémom povinných a povinne voliteľných predmetov: Geopolitika, Bezpečnostná politika EÚ a SR, Konflikty a krízy v súčasnom svete, Bezpečnosť v 21. storočí, Vojny v 21. storočí.

 

link: http://www.fpvmv.umb.sk/ksp/

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra bezpečnostných štúdií
Kuzmányho 1 97401 Banská Bystrica

Tel. č. : +421/048/446 1222
Web:   fpvmv.umb.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.