Základné informácie

charakteristika: Katedra bola založená na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, dňa 1.6. 2007. Základným zmyslom, obsahom a cieľom katedry je poskytnúť študentom poznatky o bezpečnostných teóriách, štúdiách a koncepciách. Hlavný dôraz je položený na objasňovanie bezpečnosti súčasného sveta, teoreticko-metodologických východísk skúmania a štúdia novej teórie bezpečnosti, bezpečnostnej politiky NATO, EÚ a SR. Katedra sa spolupodieľa na kreovaní odborného profilu študentov v odbore medzinárodné vzťahy a v programe európske štúdiá, politológia a verejná politika a verejná správa systémom povinných a povinne voliteľných predmetov: Geopolitika, Bezpečnostná politika EÚ a SR, Konflikty a krízy v súčasnom svete, Bezpečnosť v 21. storočí, Vojny v 21. storočí.   link: http://www.fpvmv.umb.sk/ksp/
Zobraziť viac

Učitelia