Základné informácie

charakteristika: Zabezpečuje výučbu v bakalárskom, magisterskom, doktorandskom štúdiu v dennej a externej forme. Členovia katedry sa špecializujú na problematiku teórie politiky, dejín politického myslenia, teórie politických systémov, osobitne politického systému Slovenskej republiky, teórie politických strán, politickej filozofie, porovnávacej politológie, politickej sociológie a metód politologického výskumu.   link: http://www.fpvmv.umb.sk/kp/
Zobraziť viac

Učitelia