Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Katedra

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave  •  Strojnícka fakulta

0

Základné informácie

Pedagogická činnosť Katedry obrábania a obrábacích strojov bola zameraná na predmety, ktoré zabezpečovala v základnom štúdiu strojného inžinierstva, ako aj v špecializáciách „strojárska technológia“ a „obrábacie a tvárniace stroje“ a „ organizácia strojárskej a elektrotechnickej výroby“.   link: http://www.sjf.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-vyrobnych-systemov-environmentalnej-techniky-a-manazmentu-kvality/ustav-vyrobnych-systemov-environmentalnej-techniky-a-manazmentu-kvality/o-ustave.html?page_id=3621
Zobraziť viac

Učitelia