Katedra telesnej výchovy a športu
Katedra telesnej výchovy a športu
Katedra

Katedra telesnej výchovy a športu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  •  Filozofická fakulta

0

Základné informácie

charakteristika: Katedra telesnej výchovy a športu má oddelenia odboru telesnej výchovy a všeobecnej telesnej výchovy. Katedra realizuje štúdium v rámci študijného odboru Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Telesná výchova (bakalárska a magisterská forma) a v rámci študijného odboru Šport (bakalárska forma).     link: http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=676
Zobraziť viac

Učitelia