Katedra filozofie
Katedra filozofie
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Katedra si svojou pedagogickou, vedecko-výskumnou a publikačnou činnosťou postupne vytvárala rešpekt vo filozofickej obci na Slovensku, najmä filozofickými aktivitami v oblasti publikačnej činnosti, riešením grantových úloh a realizáciou pravidelných vedeckých konferencií, sympózií a kolokvií s medzinárodnou účasťou, ktoré organizuje od roku 1995 a pravidelne z nich vydáva zborníky.   link: http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=756
Zobraziť viac

Učitelia