Katedra európskych kultúrnych štúdií
Katedra európskych kultúrnych štúdií
Katedra

Katedra európskych kultúrnych štúdií
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  •  Filozofická fakulta

0

Základné informácie

charakteristika: Katedra má ambície pripraviť absolventov so širokým záberom uplatnenia sa v praxi: od nižších foriem diplomatických služieb, cez prácu v štátnej a verejnej správe, v najrôznejších kultúrnych inštitúciách, v treťom sektore, v prezentácii firiem (hovorcovia). Katedra pripravuje absolventov, ktorí budú pohotovo reagovať na rôzne pracovné ponuky, vyžadujúce ľudí jazykovo kompetentných, rozhľadených, pripravených tvorivo realizovať kultúrne dialógy.   link: http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=748
Zobraziť viac

Učitelia