Ústav tepelnej energetiky
Ústav tepelnej energetiky
Katedra

Základné informácie

Ústav tepelnej energetiky zabezpečuje vzdelávanie a vedecký výskum v širokej oblasti tepelných energetických strojov a zariadení. Zaraďujú sa tam stroje, zariadenia a procesy získavania, úpravy, premeny, transportu, akumulácie, distribúcie a spotreby rôznych foriem tepelnej energie na základe použitia a využitia fosílnych palív, jadrových a obnoviteľných druhov energií.   link. http://www.sjf.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-tepelnej-energetiky.html?page_id=3043
Zobraziť viac

Učitelia