Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Katedra

Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave  •  Strojnícka fakulta

0

Základné informácie

Ústav v bakalárskom a inžinierskom štúdiu garantuje študijný program - Automobily, lode a spaľovacie motory. V inžinierskom štúdiu tiež garantuje v rámci študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia študijný program Stroje a zariadenia pre stavebníctvo a úpravníctvo.   link: http://www.sjf.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-dopravnej-techniky-a-konstruovania.html?page_id=3040  
Zobraziť viac

Učitelia