Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Katedra

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave  •  Strojnícka fakulta

0

Základné informácie

V inžinierskom štúdiu je odborným garantom študijného programu Automatizácia a informatizácia strojov a procesov (AISP), Meranie a skúšobníctvo (MaS) a čiastočne aj študijného programu Mechatronika. Študijný program AISP i MaS nadväzuje na všetky bakalárske študijné programy, najmä však na študijný program Automatizácia a informatizácia strojov a procesov,  Aplikovaná mechanika a mechatronika.   link: http://www.sjf.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-automatizacie-merania-a-aplikovanej-informatiky.html?page_id=3182
Zobraziť viac

Učitelia