Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Katedra

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave  •  Stavebná fakulta

0

Základné informácie

Katedra sa zameriava na výchovu inžinierov s uplatnením vo všetkých odvetviach vodného hospodárstva v oblasti zdravotne-vodohospodárskeho inžinierstva a ochrany životného prostredia (zásobovanie obyvateľstva, priemyslu a poľnohospodárstva vodou, odkanalizovanie obcí, priemyselných a poľnohospodárskych závodov, čistenie odpadových vôd, odpadové hospodárstvo a pod.).   link: http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-zdravotneho-a-environmentalneho-inzinierstva.html?page_id=2732
Zobraziť viac

Učitelia