Prihlásiť sa
Katedra vodného hospodárstva krajiny ,
Katedra vodného hospodárstva krajiny ,
Katedra

Katedra vodného hospodárstva krajiny

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave Stavebná fakulta

A

Učitelia A
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

V pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti katedra pôsobí predovšetkým v odboroch hydrológia a vodné hospodárstvo, hydropedológia, hydrometeorológia, závlahy a odvodnenie, úprava a revitalizácia tokov, protierózna a ochrana krajiny, krajinná ekológia, manažment povodí, rybníky a malé vodné nádrže, a aplikácie geografických informačných systémov v krajinnom inžinierstve. 

 

link: http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-vodneho-hospodarstva-krajiny.html?page_id=2556

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra vodného hospodárstva krajiny
Radlinského 11, 813 68 Bratislava

Tel. č. : +421 2 5292 3006
Web:   svf.stuba.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.