Katedra vodného hospodárstva krajiny
Katedra vodného hospodárstva krajiny
Katedra

Katedra vodného hospodárstva krajiny
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave  •  Stavebná fakulta

0

Základné informácie

V pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti katedra pôsobí predovšetkým v odboroch hydrológia a vodné hospodárstvo, hydropedológia, hydrometeorológia, závlahy a odvodnenie, úprava a revitalizácia tokov, protierózna a ochrana krajiny, krajinná ekológia, manažment povodí, rybníky a malé vodné nádrže, a aplikácie geografických informačných systémov v krajinnom inžinierstve.    link: http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-vodneho-hospodarstva-krajiny.html?page_id=2556
Zobraziť viac

Učitelia