Katedra technológie stavieb
Katedra technológie stavieb
Katedra
0

Základné informácie

Pedagogicky pôsobí vo všetkých študijných odboroch Stavebnej fakulty STU, ktoré pripravujú poslucháčov na pôsobenie v oblasti pozemného staviteľstva. Garantuje výučbu v odbore „Stavebníctvo“ v troch študijných programoch: Technológie a manažérstvo stavieb (model Bc.), Realizácia stavieb (model Ing.) a Technológia stavieb (model PhD.). Katedra pripravuje odborníkov najmä na prípravu a realizáciu stavieb a manažérstvo kvality. Katedra má ročne 30 - 60 úspešných absolventov odboru.   link: http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-technologie-stavieb.html?page_id=2716
Zobraziť viac

Učitelia