Prihlásiť sa
Katedra trestného práva, kriminolóhie a kriminalistiky ,
Katedra trestného práva, kriminolóhie a kriminalistiky ,
Katedra

Katedra trestného práva, kriminolóhie a kriminalistiky

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta

A

Učitelia A
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

info

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra trestného práva, kriminolóhie a kriminalistiky
Šafárikovo nám č. 6, 810 00 Bratislava 1

Tel. č. : +421 2 592 44 111
Web:   www.flaw.uniba.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.