Základné informácie

Katedra je od svojho založenia garantom výučby na študijných odboroch, materiálové inžinierstvo. Vychováva inžinierov pre priemyselnú výrobu stavebných materiálov, stavebný výskum, skúšobníctvo a tiež podnikateľskú činnosť v oblasti stavebných materiálov. Katedra je školiacim pracoviskom doktorandov v študijnom programe "Technológia stavieb".   link: http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-materialoveho-inzinierstva.html?page_id=2700
Zobraziť viac

Učitelia